Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 22, 2020 in Rozrywka |

Mały los

Mała loteria fantowa:

Mała loteria fantowa jest niezwykle ciekawą i interesującą formą relaksu podczas festynów lub innego rodzaju eventów. Prawo do zorganizowania loterii ma każdy. Może to zrobić zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

Małą loterię trzeba zgłosić, a zgłoszenie musi zawierać:

1) Określenie rodzaju gry
2) Nazwę oraz status prawny podmiotu występującego z wnioskiem (także nr KRS)
3) Dane osobowe reprezentujących organizatora (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, rodzaj oraz serię i numer dokumnetu tożsamości)
4) Określenie obszaru na którym ma się odbywać gra
5) Dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzonej gry
6) Zobowiązanie wypłacalności nagród
7) Określenie planowanej wielkości sprzedawanych losów lub kartonów
8) Regulamin gry
9) Świadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe
10) Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
11) Wzór losu lub innego dowodu udziału w grze
12) Oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujące podmiot zgłaszający.
13) Oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej loterię o znajomości przepisów odnośnie ustawy w zakresie loterii.

Kilka punktów które są koniecznością może odstraszać od organizacji takich gier. W rzeczywistości jednak wygląda to zdecydowanie lepiej. Ludzie często biorą z chęcią udział w takich grach i zabawach, ponieważ każdy człowiek lubi wygrywać nagrody. Taka loteria jest wyśmienitą zabawą dla każdego. Małe loterie fantowe głównie są kojarzone z takimi imprezami jak np. festyny strażackie. Ludzie bardzo chętnie przychodzą na takie imprezy w gronie rodziny. Organizacja takiej loterii to sama przyjemność. Każdy ma szanse spróbować swojego szczęścia w losie który może być wygrany.